یلدای امسال بیشتر از همه یلداهای عمرم دوس داشتم :)
برای رسیدن به آرزوهام 1دقیقه بیشتر تلاش کردم
خدایا شکرت
وقتی بین مردم قدم میزنم و میبینم دغدغه ام و هدفام با خیلیا فرق داره کلی انرژی میگیرم
پیش به سوی آزمون فردا ;)
:/ این ساعت خواب من اگه تنظیم میشد دیگه هیچ دغدغه ای نداشتم)